Reverse Engineer : ปลอกมีดพลาสติก

Reverse Engineer : ปลอกมีดพลาสติก

สวัสดีเพื่อนๆ 3DD Digital Fabrication ทุกคนครับ จากบทความที่แล้ว ปริ้นมีดพกโมเดล 8K ด้วยความที่ตัวมีดยังไม่ได้มีตัวปลอก เราจึงเกิดไอเดีย นำไฟล์มีดไป Reverse Engineer บนโปรแกรม Solid Edge 2021 โดยขนาดของปลอกมีดที่เราจะทำขึ้นมานั้น จะเป็นขนาดเฉพาะสำหรับมีดพกโมเดลนี้เลย ข้อดีของการสร้างไฟล์แบบนี้คือจะได้ไฟล์ ที่ขนาด รูปร่างที่พอดี แล้วสามารถเปรียบเทียบกับโมเดลจริงได้เลย หลังจากนั้นนำไฟล์ที่ได้ ไปพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Flashforge Guider2s ด้วยเส้น PLA Pro ใช้เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมงเลยทีเดียว เพื่อนๆ ไปรับชมขั้นตอนการทำกันได้เลยครับ

    • โดยขั้นตอนแรกเราจะนำไฟล์ มีด ที่เราพิมพ์นามสกุล STL เข้าโปรแกรม SolidEdde ครับ
    • หลังจากนั้นเราจะวาดไฟล์ใหม่ โดยอ้างอิงขนาดจากไฟล์จริงแล้ว ทำการเช็คขนาดอย่างละเอียด เพื่อนำไปใช้งานจริงครับ
    • เมื่อไฟล์เสร็จสิ้นแล้วนำไปเข้าโปรแกรม Flashprint – พิมพ์ 3 มิติ กับเครื่อง Guider2s ครับ
    • ทดสอบสวมปลอกมีดกับโมเดลจริงครับ