ลูกค้า : สามมิตร มอเตอร์

ลูกค้า : สามมิตร มอเตอร์

ขอขอบคุณ บริษัท สามมิตรมอเตอร์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อไปใช้ในแผนก R&D ทำอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ ต่างๆต่อไป

3D Printer : FullScale Max450

สามมิตรมอเตอร์_170113_0004

สามมิตรมอเตอร์_170113_0005

สามมิตรมอเตอร์_170113_0001

สามมิตรมอเตอร์_170113_0003 SAMMITR