ลูกค้า : Dreamer 12 เครื่อง

ลูกค้า : Dreamer 12 เครื่อง

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ อุดหนุนเครื่องพิมพ์ 3มิติ Flashforge Dreamer จำนวน 12 เครื่องไปช่วยในการผลิตชิ้นส่วน

3D Printer : Flashforge Dreamer

15976

15975

15974