Sense : Body Scan 2

Sense : Body Scan 2

Body Scan2

คราวนี้ไฟล์สแกนผู้หญิงครึ่งตัวบ้างนะครับ

เครื่อง 3D Scaner :               Sense 3D Scanner
Mode :                                     วัตถุอยู่นิ่ง ใช้ Sense กวาดภาพรอบวัตถุ
Setting :                                  Half Body / High Resolution
เวลาในการสแกน :                 3 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :                ไฟล์ที่ได้นั้นมี Scale จริงเท่าคน เราสามารถนำไฟล์ไปใช้กับเครื่อง CNC หรือ เครื่อง 3D Printer ได้เลย


เอาไฟล์ที่ได้มาจากเครื่อง Scan มาพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ 3มิติ

Video ขั้นตอนการ Scan

ไฟล์สามมิติที่ได้จากการ Scan
>>ดูชิ้นงานการ Scan อื่นๆได้ที่นี่<<


ข้อมูลเพิ่มเติ่ม

เมื่อพิมพ์ไฟล์ที่สแกน โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3มิติ