Sense : Body Scan 1

Sense : Body Scan 1

Body Scan1

เอาตัวอย่างงานสแกนจากเครื่อง Sense 3D Scanner มาโชว์ครับ เครื่อง Sense เป็นเครื่องของ 3D Systems USA ออกแบบมาเพื่อให้คนทั่วไปได้ใช้ 3D Scanner จึงราคาไม่แพงนัก เครื่องเหมาะกับสแกนบุคล คือวัตถุที่มีขนาดใหญ่ ตัวอย่างที่มาโชว์เป็นการ Scan คนเพื่อมาใช้พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ 3มิติ หรือ 3D Printer

เครื่อง 3D Scaner :               Sense 3D Scanner
Mode :                                     วัตถุอยู่นิ่ง ใช้ Sense กวาดภาพรอบวัตถุ
Setting :                                  Half Body / High Resolution
เวลาในการสแกน :                 3 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :                ไฟล์ที่ได้นั้นมี Scale จริงเท่าคน เราสามารถนำไฟล์ไปใช้กับเครื่อง CNC หรือ เครื่อง 3D Printer ได้เลย

ไฟล์สามมิติที่ได้จากการ Scan
>>ดูชิ้นงานการ Scan อื่นๆได้ที่นี่<<


ข้อมูลเพิ่มเติ่ม