ลูกค้า: บริษัท โซเล็กซ์เมทัล อินดัสเทรียล จำกัด

ลูกค้า: บริษัท โซเล็กซ์เมทัล อินดัสเทรียล จำกัด

ขอขอบคุณ  บริษัท โซเล็กซ์เมทัล อินดัสเทรียล จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าของทางบริษัทต่อไป

3D Printer : FullScale Max450

22

โซเลค_170909_0002