fbpx

ลูกค้า: วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ลูกค้า: วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 ไปใช้ในการเรียนการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษา

3D Printer : FullScale Max450

photo

อิตาเลียนไทย_170913_0006

อิตาเลียนไทย_170913_0005

อิตาเลียนไทย_170913_0004