fbpx

ลูกค้า: บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider II เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider II

 

UT8EXMQXhlbXXcUQpbXO

รอยัลอินดักตรี_170907_0002

รอยัลอินดักตรี_170907_0001