Review เครื่องพิมพ์ป้าย อักษร Flashforge AD1 พร้อมขั้นตอน

Review เครื่องพิมพ์ป้าย อักษร Flashforge AD1 พร้อมขั้นตอน

เครื่องพิมพ์ 3มิติที่จะนำมา Review ในครั้งนี้มาแปลกหน่อย เพราะว่าเป็นเครื่องพิมพ์ 3มิติ เพื่องานตัวอักษร หรือ ป้ายโดยเฉพาะ เครื่องที่ว่าชื่อ Flashforge AD1 รองรับการพิมพ์ขนาดใหญ่ 600*600mm ตัวอักษรหนาได้ 100mm Software ที่มีมาให้ทำมาให้คนทำป้าย ทำตัวอักษรโดยเฉพาะ เช่นการทำตัวอักษรแบบต่างๆ การเซาะล่องเพื่อติดแผ่นอคลีลิกที่หลัง การเลือกสลับสีของตัวอักษรได้เลย ที่สำคัญคือสามารถ พิมพ์งานให้เสร็จที่ละชิ้น สามารถแกะชิ้นที่พิมพ์เสร็จก่อนไปติดไฟ

Read more