ลูกค้า : Tokumi Electronics Thai

ลูกค้า : Tokumi Electronics Thai

ขอขอบคุณ บริษัท Tokumi Electronics Thai Co. Ltd.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น DLP Printer ไปใช้ในออกแบบและผลิตหูฟังคุณภาพสูง

3D Printer : MiiCraft125

logo_1815 Tokumi_170529_0021 Tokumi_170529_0009 Tokumi_170529_0015 Tokumi_170529_0019 Tokumi_170529_0020 Tokumi_170529_0001