ลูกค้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ลูกค้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานประกอบรถยนต์เกตเวย์)

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3D Printer :  Flashforge Creator Pro

โตโยต้า