Tube Squeezer – เครื่องบีบหลอดยาสีฟัน

Tube Squeezer – เครื่องบีบหลอดยาสีฟัน

วันนี้ 3DD Digital Fabrication เรามาทำเครื่องคั่นหลอดกันโดยจะทำขึ้นโดยเครื่อง 3 มิติ  ทางเราได้โหลดไฟล์ฟรีจาก Thingiverse ส่วนเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จะมีหลายขนาดมีหลายราคา หลังโหลดไฟล์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นำเข้าโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เลยโดยมีชื่อโปรแกรมว่า FlashPrint สำหรับการตั้งค่าความร้อน ความเร็วในการพิมพ์ เราจะใช้ค่าที่มาจากโรงงานเลยนะครับ

 

  • เรามาดูวิธีการประกอบกันเลยครับ

  •  สามารถใช้งานได้จริง

ARVE Error: Need Provider and ID to build iframe src.

เครื่องปริ้น 3 มิติ
เสร็จแล้วครับ ใช้งานได้จริง