ขอขอบคุณ บริษัท เจทู สปอร์ต จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro+ ไปใช้ในการออกแบบ และผลิตชุดแต่งสเกิร์ต-สปอยเลอร์

3D Printer : Einscan Pro+

Tagged with →  
Share →