EinScan-Pro / Pro+ Handheld 3D Scanner

149,000.00 ฿199,000.00 ฿

ดาวโหลด โปรชัว EinScanPro
ดาวโหลด เปรียบเทียบ EinScanPro/Pro+

เป็น Handheld สแกนงานละเอียดสูง ตัวแรกในท้องตลาดที่ราคาหลักแสน ใช้หลักการยิงแสง Flash ไปยังชิ้นงาน รวมถึงฉายแถบแสงไปยังชิ้นงาน โดยหลักๆ ฟังก์ชั่นการทำงานนั้น ทำได้ดังนี้

ลักษณะเด่น
– สามารถสแกนแบบมือถือกวาด (Handheld Scan) สะดวกกับการใช้งานนอกสถานที่
– โปรแกรมสามารถต่อภาพเองได้อัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องติดสติกเกอร์ Marker (หากติด Marker จะได้ความละเอียดมากขี้น)
– มีฟังก์ชั่นสแกนสี ได้สีผิวจริงของชิ้นงาน (EinScan-Pro Color Module)
– มีฟังก์ชั่นสแกนอัตโนมัติ โดยทำงานร่วมกับฐานหมุนอัตโนมัติ (EinScan-Pro Auto Turntable Module)
– สามารถสแกนได้ละเอียดถึง 50micron – 300Micron ขึ้นอยู่กับโหมดการใช้งาน
– การสแกนแต่ละช็อตได้ขนาด 210 x 150mm(EinScanPro) และ 300*170mm(EinScanPro+)
– มาพร้อม Software ในการสแกน/ต่อผิว/ปิดผิว อัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริม (มีจำหน่ายต่างหาก)
– Auto Turntable + Tripod
– Color Capture Module

ความแตกต่าง EinScanPro+ vs EinScanPro
– สแกนเร็วขี้น 7.6เท่า ในโหมด Free Scan (มือถือสแกน)
– สแกนต่อ Shot ได้ใหญ่ขี้น 1.6เท่า จาก 210 x 150mm เป็น 300 x 170mm
– จำนวนเส้นการสแกนจาก 7 เส้นเป็น 100 เส้น
โดยรวมคือ สแกนได้เร็วขึ้น เนื่องจากพื้นที่สแกนต่อ shot ได้ใหญ่ขึ้น เหมาะอย่างยิ่งกับการสแกนคน (ส่วนมากคนจะนิ่งได้ไม่นาน) **อย่างไรก็ตามไม่ได้สแกนได้ละเอียดขึ้น**

SKU: EINSCANPRO Category:

Description


QQ Photo20160701144625

QQ Photo20160701085404

shining-3d-launches-software-update-einscan-3d-scanners-2

EB-33

ตัวอย่างการสแกนสี ของ EinScanPro (Module สีต้องซื้อต่างหาก)
ตัวอย่างการสแกนสี ของ EinScanPro (Module สีเป็นอุปกรณ์เสริมมีจำหน่ายต่างหาก)

มีโหมดการทำงานทั้งหมดหลักทั้งหมด 3 แบบด้วย กันคือ 1. มือถือกวาดสแกนรอบชิ้นงานแบบละเอียด(Handheld HD Scan) 2. มือถือกวาดสแกนรอบชิ้นงานแบบเร็ว(Handheld Rapid Scan) 3. สแกนอัตโนมัติด้วยถาดหมุน(Auto Scan) 4. สแกนทีละช็อตโดยใช้ขาตั้งกล้อง(Free Scan)
1. ระบบมือถือสแกนรอบชิ้นงานหรือ Handheld HD Scan เป็นการสแกนที่ความละเอียด 100 Micron (0.1mm) ทำได้โดยการเตรียมวัตถุ โดยติดสติกเกอร์ Marker เพื่อกำหนด Reference โดยผู้ใช้สามารถเดินรอบชิ้นงานที่ต้องการสแกนได้เลย โหมดนี้เหมือนกับการสแกนที่ต้องการคุณภาพสูง วัตถุอยู่นิ่ง ไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิต เช่น การสแกนรูปปั้นนอกสถานที่ วัตถุทางศิลปะ ชิ้นส่วนทางวิศกรรมที่ไม่สามารถถอดออกเป็นชิ้น ๆ ได้
2. ระบบมือถือสแกนรอบชิ้นงานแบบเร็ว Handheld Rapid Scan ความละเอียดในการสแกนอยู่ที่ 300Micron (0.3mm) ไม่ต้องติดสติกเกอร์ Marker เหมาะกับการสแกนสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์
3. สแกนอัตโนมัติด้วยถาดหมุน (Auto Scan) วางชิ้นงานลงบนฐาน เครื่องจะทำการสแกนจนเสร็จ ความละเอียดในการสแกนอยู่ที่ 50Micron (0.05mm) ซึ่งถือว่าคุณภาพสูงมาก แต่มีข้อจำกัดที่ชิ้นงานต้องขนาดไม่เกิน 20cm
4. สแกนทีละช็อตโดยใช้ขาตั้งกล้อง(Free Scan) ความละเอียดในการสแกนอยู่ที่ 50Micron (0.05mm) ทำการสแกนที่ละซ็อตไปเรื่อยๆโดยเครื่องสแกนเนอร์ต้องอยู่บนขาตั้งกล้อง จนเต็มชิ้นงานโดยแต่ละซ็อตได้ขนาด 210 x 150mm โปรแกรมจะทำต่อพื้นผิวให้เอง การสแกนแบบนี้สามารถสแกนได้ใหญ่ถึง 2-4 เมตร

EinScan Pro Spec

เปรียบความละเอียดในการสแกนของรุ่นต่างๆ
เปรียบความละเอียดในการสแกนของรุ่นต่างๆ

อุปกรณ์เสริม (มีจำหน่ายต่างหาก)

EinScan-Pro Color Capture Module – อุปกรณ์เสริมจับภาพสีเพื่องานสแกนสี รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ 3มิติแบบสี

Module-capture-de-couleurs-<br /> Einscan-Pro-2

Color_Pack_Einscan-Pro_2
EinScan-Pro Turntable/Tripod Module – อุปกรณ์เสริมถาดหมุนอัตโนมัติ และ ขาตั้งสำหรับการสแกน Manual

EinScan Pro

 

1459324330164

 

 

Additional information

Model

EinScanPro (Silver), EinScanPro+ (Golden)

You may also like…