EinScanPro Product Cover900x900
EinScan Pro1459324330164Module-capture-de-couleurs-Einscan-Pro-2Color_Pack_Einscan-Pro_2QQ Photo20160701144625EB-33QQ Photo20160701085404

EinScan-Pro Handheld Professional 3D Scanner

159,000.00 ฿

ดาวโหลด โปรชัว

เป็น Handheld สแกนงานละเอียดสูง ตัวแรกในท้องตลาดที่ราคาหลักแสน ใช้หลักการยิ่งแสง Flash ไปยังชิ้นงาน รวมถึงฉายแถบแสงไปยังชิ้นงาน โดยหลักๆ ฟังก์ชั่นการทำงานนั้น ทำได้ดังนี้
ลักษณะเด่น
– สามารถสแกนแบบมือถือกวาด (Handheld Scan) สะดวกกับการใช้งานนอกสถานที่
– โปรแกรมสามารถต่อภาพเองได้อัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องติดสติกเกอร์ Marker (หากติด Marker จะได้ความละเอียดมากขี้น)
– มีฟังก์ชั่นสแกนสี ได้สีผิวจริงของชิ้นงาน (EinScan-Pro Color Module)
– มีฟังก์ชั่นสแกนอัตโนมัติ โดยทำงานร่วมกับฐานหมุนอัตโนมัติ (EinScan-Pro Auto Turntable Module)
– สามารถสแกนได้ละเอียดถึง 50micron – 300Micron ขึ้นอยู่กับโหมดการใช้งาน
– การสแกนแต่ละช็อตได้ขนาด 210*150mm

ส่วนต่อขยาย (ต้องซื้อเพิ่ม)
– Auto Turntable + Tripod
– Color Capture Module

SKU: EINSCANPRO Categories: ,

Product Description

QQ Photo20160701144625

QQ Photo20160701085404

EB-33

ตัวอย่างการสแกนสี ของ EinScanPro (Module สีต้องซื้อต่างหาก)

ตัวอย่างการสแกนสี ของ EinScanPro (Module สีต้องซื้อต่างหาก)

มีโหมดการทำงานทั้งหมดหลักทั้งหมด 3 แบบด้วย กันคือ 1. มือถือกวาดสแกนรอบชิ้นงานแบบละเอียด(Handheld HD Scan) 2. มือถือกวาดสแกนรอบชิ้นงานแบบเร็ว(Handheld Rapid Scan) 3. สแกนอัตโนมัติด้วยถาดหมุน(Auto Scan) 4. สแกนทีละช็อตโดยใช้ขาตั้งกล้อง(Free Scan)
1. ระบบมือถือสแกนรอบชิ้นงานหรือ Handheld HD Scan เป็นการสแกนที่ความละเอียด 100 Micron (0.1mm) ทำได้โดยการเตรียมวัตถุ โดยติดสติกเกอร์ Marker เพื่อกำหนด Reference โดยผู้ใช้สามารถเดินรอบชิ้นงานที่ต้องการสแกนได้เลย โหมดนี้เหมือนกับการสแกนที่ต้องการคุณภาพสูง วัตถุอยู่นิ่ง ไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิต เช่น การสแกนรูปปั้นนอกสถานที่ วัตถุทางศิลปะ ชิ้นส่วนทางวิศกรรมที่ไม่สามารถถอดออกเป็นชิ้นๆได้
2. ระบบมือถือสแกนรอบชิ้นงานแบบเร็ว Handheld Rapid Scan ความละเอียดในการสแกนอยู่ที่ 300Micron (0.3mm) ไม่ต้องติดสติกเกอร์ Marker เหมาะกับการสแกนสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์
3. สแกนอัตโนมัติด้วยถาดหมุน (Auto Scan) วางชิ้นงานลงบนฐาน เครื่องจะทำการสแกนจนเสร็จ ความละเอียดในการสแกนอยู่ที่ 50Micron (0.05mm) ซึ่งถือว่าคุณภาพสูงมาก แต่มีข้อจำกัดที่ชิ้นงานต้องขนาดไม่เกิน 20cm
4. สแกนทีละช็อตโดยใช้ขาตั้งกล้อง(Free Scan) ความละเอียดในการสแกนอยู่ที่ 50Micron (0.05mm) ทำการสแกนที่ละซ็อตไปเรื่อยๆโดยเครื่องสแกนเนอร์ต้องอยู่บนขาตั้งกล้อง จนเต็มชิ้นงานโดยแต่ละซ็อตได้ขนาด 210*150mm โปรแกรมจะทำต่อพื้นผิวให้เอง การสแกนแบบนี้สามารถสแกนได้ใหญ่ถึง 2-4 เมตร

EinScan Pro Spec

ส่วนต่อขยาย (ต้องซื้อเพิ่ม)

EinScan-Pro Color Capture Module – ส่วนต่อขยายจับภาพสีเพื่องานสแกนสี รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ 3มิติแบบสี
EinScan Pro

1459324330164
EinScan-Pro Turntable/Tripod Module – ส่วนต่อขยายถาดหมุนอัตโนมัติ และ ขาตั้งสำหรับการสแกน Manual
Module-capture-de-couleurs-<br /> Einscan-Pro-2

Color_Pack_Einscan-Pro_2

 

Review

>>อ่าน Review EinScan-Pro ได้ที่นี่<<