EinScan 2x plus มจพ.ระยอง – ไกลแค่ไหนคือใกล้ ไม่ว่างคุณลูกค้าอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเราจะไปส่งสินค้าถึงที่

EinScan 2x plus มจพ.ระยอง – ไกลแค่ไหนคือใกล้ ไม่ว่างคุณลูกค้าอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเราจะไปส่งสินค้าถึงที่

ไกลแค่ไหนคือใกล้ ไม่ว่างคุณลูกค้าอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเราจะไปส่งสินค้าถึงที่พร้อมการสอนวิธีการใช้งานอย่างละเอียดยิบ ตอบข้อสงสัยต่างๆ รับประกันคุณภาพและการบริการหลังการขายตลอกเวลา

ทางคณะได้ทำการสั่งซื้อเครื่อง 3D Scanner รุ่น Einscan 2x plus สแกนงานวิศวกรรมสบายๆ

อ่านรายละเอีดสินค้าเพิ่มเติม :

พร้อมการสอนการใช้งานเครื่องและโปรแกรม ให้พร้อมใช้งานได้ทันที