fbpx

ลูกค้า : หน้าร้าน 160412 Hunter

ลูกค้า : หน้าร้าน 160412 Hunter

ขอบคุณลูกค้าที่มา ซื้อสินค้า พร้อมอบรมการใช้งาน หน้าร้าน เครื่องระบบ DLP โดยวัสดุตั้งต้นเป็นน้ำเรซิ่น สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง

3D Printer : Flashforge Hunter

Hunter 120460_170418_0001