fbpx

ลูกค้า : LIGMAN Lighting

ลูกค้า : LIGMAN Lighting

ขอขอบคุณ บริษัท ลิกมันไลท์ติ้ง จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max450 ในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า

3D Printer : Fullscale Max450

Ligman-Lighting-USA- ลิกมันไลน์ติ้ง หลอดไฟ_170419_0006 ลิกมันไลน์ติ้ง หลอดไฟ_170419_0009 ลิกมันไลน์ติ้ง หลอดไฟ_170419_0003