3D Printing สร้อยคอ โซ่

3D Printing สร้อยคอ โซ่

Necklace 3D Printing 01

เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างนึง แสดงให้เห็นว่าเราสามารถพิมพ์ชิ้นงานที่มีโครงสร้างซ้อนกัน เช่น โซ่ หรือ ห่วงที่คล้องกันอยู่ได้ หลักการสำคัญในการพิมพ์แบบนี้ได้คือ การจัดว่าโซ่แต่ละข้อให้ตั้งอยู่กับฐานพิมพ์ได้ ไม่ล้ม และ ไม่มีส่วนใดของแต่ละข้อสัมผัสกัน หรือ ต้องสัมผัสกันให้น้อยที่สุด

3D Printer Model : Flashforge 3D Printer
Photo Credit : FlashForge SG Distributor Facebook Page
Model Link : http://www.thingiverse.com/thing:406095

Necklace 3D Printing 02