ลูกค้า : Minebea

ลูกค้า : Minebea

ขอขอบคุณ  บริษัท Minebea
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max350 ไปในการออกแบบ พิมพ์ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อไป JIG ใส่ PCB Board

3D Printer : FullScale Max350

Minebea_company_logo