3D Printer ของวงการแพทย์จีนปัจจุบันไปไกลถึงการปลูกถ่ายกระดูกสันหลังเทียม

3D Printer ของวงการแพทย์จีนปัจจุบันไปไกลถึงการปลูกถ่ายกระดูกสันหลังเทียม

โดยการใช้เทคโนโลยี Selective Laser Melting (SLM)
ซึ่งเป็นการเป็นการปลูกถ่ายกระดูกชนิดแรกที่ได้รับการรับรองจากรัฐจีนในระดับสูงสุด
และการรับรองของพวกเขาสามารถช่วยให้แพทย์สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ดีขึ้นเช่นกระดูกสันหลังเสื่อม
กระดูกหักและความผิดปกติ เป็นต้นนับว่าเป็นนวัตกรรมสำคัญมากๆสำหรับ 3D Printerในวงการแพทย์

Selective Laser Melting (SLM) คืออะไร ??
Selective Laser Melting (SLM) และ Electron Beam Melting (EBM) เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
ด้วยโลหะที่นิยมใช้ที่สุด มีหลักการทำงานเหมือน SLS คือขึ้นรูปชิ้นงานจากวัสดุผงทีละชั้น โดยใช้เลเซอร์พลังสูง (SLM)
หรือลำแสงอิเล็กตรอน (EBM) เพื่อหลอมละลายโลหะ เนื่องจากโลหะมีจุดหลอมเหลวที่สูง จึงต้องใช้พลังงานสูงตามไปด้วย
การพิมพ์ชิ้นงานโลหะทั้งแบบ SLM และ EBM จำเป็นต้องพิมพ์ Support เพื่อยึดชิ้นงานกับฐานพิมพ์และเพื่อระบายความร้อน
การพิมพ์ด้วยโลหะถือเป็นจุดสูงสุดของการพิมพ์ 3 มิติ มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม High-tech

สำหรับทำชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง เช่นอวกาศยาน การบิน ยานยนต์ การแพทย์ การสร้างชิ้นงานโลหะด้วยการพิมพ์ 3 มิติ
สามารถช่วยลดจำนวนชิ้นส่วน ลดความซับซ้อนและลดน้ำหนักของเครื่องจักรต่างๆ

 

ในปัจจุบันนี้ 3D Printer การปลูกถ่ายกระดูกสันหลังเทียมถูกนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม
จากการทดลองการปลูกถ่ายทั้งหมด 108รายที่แตกต่างกัน โดยผลที่ออกมาเป็นที่ยอมรับจากโครงการของ
‘3D Printing Technology Application of Personalized Implant Device’
ผู้เชียวชาญและหลายๆสถาบันวิจัยชั้นนำที่มีการวิจัยรากเทียมได้ยอมรับถึงการวิจัยและการปลูกถ่ายกระดูกสันหลังเทียมแบบ 3D
SLM (Selective Laser Melting) หรือ Direct Matal Printer
เครื่องระบบนี้จะมีวัสดุตั้งต้นเป็นผงโลหะ เช่นผงไททาเนียม ผงสแตนเลส เป็นต้น ขึ้นรูปด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ทำให้ผงโลหะ