ลูกค้า : 999 Textile Import And Export

ลูกค้า : 999 Textile Import And Export

ขอขอบคุณ 999 Textile Import And Export Co.,Ltd.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 เพื่อใช้ในการออกแบบ และผลิตอุปกรณ์กีฬาคุณภาพสูง

3D Printer : FullScale Max450

S__3604483_cr S__3604483856