ลูกค้า: บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max660 ไปช่วยในการผลิต และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีก

3D Printer : Fullscale Max660

logo S__8036433

S__8036432