EZCad2 : การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

EZCad2 : การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

สวัสดีครับเพื่อนๆ 3DD Digital Fabrication สำหรับเครื่องแกะสลักเลเซอร์ RayMark30HD คือ EZCad2 นั่นเอง โดยเริ่มต้นการใช้งานเราต้องเตรียมไฟล์ Bitmap , Vector เพื่อนๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ! หลังจากนั้นเราจะนำไฟล์ Import เข้าไปในโปรแกรม แล้ว ตั้งค่า ขนาด , ตำแหน่ง , พาวเวอร์ , ความเร็ว ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อนๆไปชมรายละเอียดการตั้งค่าได้เลยครับ

เมื่อเปิดโปรแกรม EZCad2 จะแสดงหน้าต่างเริ่มต้นดังภาพด้านบน หลังจากนั้นเพื่อนๆ ต้องสร้างไฟล์ขึ้นมาโดยสามารถใช้แถบเครื่องมือทางด้านซ้าย หรือ Import เข้ามา ทั้ง Bitmap , Vector โดยเข้าไปที่ File -> Import และสามารถดูลำดับขั้นตอนได้ดังภาพด้านบนครับ 
กรณีสำหรับเลเซอร์งานที่เป็น Bitmap ไฟล์เพื่อนๆสามารถตั้งค่า ได้โดยคลิกที่รูป แล้วกด Extend เพื่อปรับแสงเงาของภาพ
กรณีสำหรับเลเซอร์งานที่เป็น Bitmap ไฟล์เพื่อนๆสามารถตั้งค่า ได้โดยคลิกที่รูป แล้วกด Extend เพื่อปรับแสงเงาของภาพ
กรณีสำหรับเลเซอร์งานที่เป็น Vector ไฟล์เพื่อนๆสามารถตั้งค่า ได้โดยคลิกที่รูป แล้วกดเครื่องหมาย H (Hatch) ด้านบน
ฟังก์ชั่น H (Hatch) จะใช้ในกรณีที่ต้องการจะทำพื้นผิวแรเงาภายใน แสดงดังรูปด้านบนครับ