RDWorkV8 : การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

RDWorkV8 : การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

สวัสดีครับเพื่อนq 3DD Digital Fabrication สำหรับเครื่องตัดเลเซอร์ที่เราใช้กันในปัจจุบันสามารถใช้โปรแกรมไปสั่งงานได้หลากหลาย วันนี้เรามี 1 โปรแกรมยอดฮิต นั่นคือ RDWorkV8 นั่นเอง เป็นโปรแกรมหลักในการสั่งงานทั้ง ตัด แกะสลัก ของเครื่องเลเซอร์ของเราโดยเริ่มต้นการใช้งาน เราต้องเตรียมไฟล์มาก่อนแล้วนำไปเข้าโปรแกรม โดยไฟล์งานจะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Vector , Bitmap เพื่อนสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
เมื่อเปิดโปรแกรม RDWorkV8 จะแสดงหน้าต่างเริ่มต้นดังภาพด้านบน หลังจากนั้นเพื่อนๆ ต้องสร้างไฟล์ขึ้นมา โดยสามารถใช้แถบเครื่องมือทางด้านซ้าย หรือ จะ Import เข้ามาโดยไปที่ File -> Import (Ctrl+I) ครับ สามารถดูคำอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานได้ดังภาพด้านบนครับ
หลังจากนั้นให้เลือกโหมดการทำงานของไฟล์นั้นๆ ที่เราต้องการโดยดับเบิ้ลคลิกเข้าไป แล้วไปที่ Processing Mode ครับ ** ข้อสำคัญสำหรับไฟล์งานตระกูล Bitmap จะไม่สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ โดยปกติไฟล์ Vector จะเลือกได้ 4 โหมด คือ 1. Cut 2. Scan 3. Pen 4. Dot
เพื่อนๆสามารถกำหนดลำดับการทำงาน ของแต่ละเลเยอร์ได้ และสามารถกำหนดแต่ละเลเยอร์ได้ว่าแต่ละเลเยอร์จะให้ทำโหมดไหนครับ โดยการไปคลิกที่แถบสีด้านล่าง ครับ สำหรับการตั้ง Power และ Speed จะขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน และกำลังของหลอด Co2 ด้วย ทั้งนี้เพื่อนๆต้องไปดูหน้างานอีกทีครับ
โปรแกรมสามารถดูการ Simulation หรือ Preview ก่อนนำไปตัดงานจริงได้ โดยสามารถคลิกด้านบน แล้วกด Simulation ดูการตั้งค่าการทำงานของไฟล์ที่เราตั้งไว้ได้ครับ
คำแนะนำ ก่อนการนำไปใช้งาน ควรตั้งระยะการทำงานของแต่ละเครื่องต่างกัน และระยะเริ่มต้น(Home position) กับจุดเริ่มต้นต่างกัน(Laser Head) เพื่อนๆสามารถ กดเข้าไปตั้งค่าได้ที่ Parameter setting (Page width/height)
คำแนะนำสำหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อกรณีใช้สาย USB เพื่อนๆสามารถกด Device setting แล้วเช็ค Port การเชื่อมต่อได้ที่เมนูนี้