ลูกค้า : Jewelry เครื่อง Flashforge Hunter

ลูกค้า : Jewelry เครื่อง Flashforge Hunter

ขอบคุณลูกค้าที่มา ซื้อสินค้า พร้อมอบรมการใช้งาน หน้าร้าน เครื่องระบบ DLP โดยวัสดุตั้งต้นเป็นน้ำเรซิ่น สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง

3D Printer : Flashforge Hunter

20170330_170331_0034

20170330_170331_0001

20170330_170331_0008

20170330_170331_0012

20170330_170331_0018