fbpx

ลูกค้า : Siam Hitachi

ลูกค้า : Siam Hitachi

ขอขอบคุณ บริษัท สยามฮิตาชิ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ของแผนก R&D พิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ตนต่อไป

3D Printer : Flashforge Creator Pro

iaxAuXJj

สยามฮิตาชิ_170405_0006

สยามฮิตาชิ_170405_0007

สยามฮิตาชิ_170405_0001

สยามฮิตาชิ_170405_0002

สยามฮิตาชิ_170405_0003

สยามฮิตาชิ_170405_0004

สยามฮิตาชิ_170405_0005