fbpx

ลูกค้า: บริษัท แอล จี เอส โซลูชั่นส์ จำกัด

ลูกค้า: บริษัท แอล จี เอส โซลูชั่นส์ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท แอล จี เอส โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Adventurer 3 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

เครื่องพิมพ์สามมิติ: Flashforge Adventurer 3