ถ้วย Hy-O จากพืชผัก ย่อยสลายได้ 100% ขึ้นรูปจาก 3D printer

ถ้วย Hy-O จากพืชผัก ย่อยสลายได้ 100% ขึ้นรูปจาก 3D printer

Jun Aisaki เจ้าของสตูดิโอออกแบบ Crème Design ในนิวยอร์คได้ทำถ้วย Hy-O เป็นวัสดุชีวภาพ 100% และย่อยสลายได้ทำจากพืชผักตระกูลน้ำเต้าและบวบ ซึ่งน่าจะมาทดแทนถ้วยกระดาษหรือพลาสติกได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2006 สตาร์บั๊กใช้ถ้วยมากกว่า 2.5พันล้านใบในปีเดียว ซึ่งการผลิตถ้วยกระดาษแต่ละใบจะสร้างกาซ CO2 ออกมาถึง 0.24 ปอนด์   

พืชผักที่ในอดีตเรานำมาเป็นภาชนะบรรจุอาหารและน้ำที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็ได้แก่ น้ำเต้า กะลามะพร้าว และอื่น ๆ แต่พืชจำพวกน้ำเต้า ฟัก บวบ มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมมาก เนื่องจากโตเร็ว ออกผลตลอดปี เมื่อผลแห้งแล้วจะมีเปลือกที่แข็งมาก และเส้นใยภายในก็สามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดี

Crème Design ได้ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการทำเบ้าไปประกบกับผลน้ำเต้า เพื่อให้มันเจริญเติบโตในรูปร่างที่ต้องการ เช่นถ้วย กระติก และยังออกแบบให้สามารถซ้อนกันได้เหมือนแก้วน้ำทั่วไป

เมื่อแรกเริ่มพวกเขาปลูกไว้กลางแจ้ง แต่ก็มีปัญหาบางอย่างเช่นสภาพอากาศ สัตว์เลี้ยง แมลง น้ำท่วมเป็นต้น ปัจจุบันหันมาปลูกในตู้คอนเทนเนอร์ และอาจจะนำมาปลูปในห้องทดลองในอนาคต

อุปสรรคใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือมันต้องใช้เวลาประมาณ 100 วันกว่าจะสุก Crème Design กำลังพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เพื่อให้สามารถผลิตได้จำนวนมาก