ลูกค้า: หจก. มีนา ซัพพลาย

ลูกค้า: หจก. มีนา ซัพพลาย

ขอขอบคุณ หจก. มีนา ซัพพลาย
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan SE ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

เครื่องสแกนสามมิติ: Einscan SE

มีนา ซัพพลาย_170823_0005 มีนา ซัพพลาย_170823_0003 มีนา ซัพพลาย_170823_0001 มีนา ซัพพลาย_170823_0002