ลูกค้า: โรงเรียนเพาะช่าง

ลูกค้า: โรงเรียนเพาะช่าง

ขอขอบคุณ โรงเรียนเพาะช่าง
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max450 ไปช่วยในการเรียน การสอนแก่นักศึกษา

3D Printer : Fullscale Max450

logo

เพาะช่าง_170602_0006

เพาะช่าง_170602_0005

เพาะช่าง_170602_0004

เพาะช่าง_170602_0002

เพาะช่าง_170602_0003