ลูกค้า : ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

ลูกค้า : ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 เพื่อใช้ในการออกแบบพัฒนาในกิจการของกองทัพอากาศ

3D Printer : FullScale Max300

logoกองวิจัยอากาศยาน_170331_0010 กองวิจัยอากาศยาน_170331_0009 กองวิจัยอากาศยาน_170331_0005 กองวิจัยอากาศยาน_170331_0006