ลูกค้า : Medical Engineering ลาดกระบัง

ลูกค้า : Medical Engineering ลาดกระบัง

ขอขอบคุณ  Medical Engineering พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max350 และเครื่องสแกน 3มิติ ไปใช้ในการพิมพ์งาน วิจัย เกี่ยวงานทางการแพทย์ ต่อไปครับ

3D Printer : FullScale Max350
3D Scanner : Sense 3D Scanner

พระจอมเกล้าลาดกระบัง_170330_0011

พระจอมเกล้าลาดกระบัง_170330_0010

พระจอมเกล้าลาดกระบัง_170330_0001

พระจอมเกล้าลาดกระบัง_170330_0002

พระจอมเกล้าลาดกระบัง_170330_0004

พระจอมเกล้าลาดกระบัง_170330_0009