ลูกค้า : Natasha Creations (Jewelry)

ลูกค้า : Natasha Creations (Jewelry)

ขอขอบคุณ  บริษัท Natasha Creations
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ DLP Printer ยี่ห้อ MiiCraft

Natasha เป็นผู้ผลิตเครื่องประดับรายใหญ่ รายหนึ่งในประเทศไทย มีโรงงานที่เป็นมาตฐาน  โดยนำเครื่อง 3D Printer เราไปเพิ่มการผลิต การสร้างแหวน,สร้อย,ต่างหู รุ่นใหม่ๆต่อไป ทางบริษัทเน้นการใช้เรซิ่น แบบหล่อตรง หรือ Direct Cast Resin ซึ่งเครื่อง MiiCraft (รวมถึง DLP ที่เราขาย) สามารถพิมพ์ได้ดี โดยเรซิ่นที่เราขายสามารถหล่อตรงได้ดี เผาไหม้ได้ดี งานออกไม่มีเขม่า ตรงกับความต้องการของ Natasha

3D Printer : MiiCraft+ , MiiCraft125

Logo Natasha copy

นาทาช่า_170331_0039 copy

นาทาช่า_170331_0037 copy

นาทาช่า_170331_0035 copy

นาทาช่า_170331_0040 copy

นาทาช่า_170331_0026 copy

นาทาช่า_170331_0017 copy

นาทาช่า_170331_0041 copy

นาทาช่า_170331_0045 copy

นาทาช่า_170331_0047 copy

นาทาช่า_170331_0013 copy