Setting up your Form 3/Form 3B

เตรียมเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B ของคุณ

This article applies to Form 3, Form 3B

 

เตรียมตัวให้พร้อมกับการพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B เรียนรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้องในการเตรียมใช้งานเครื่องพิมพ์ รวมถึงถาดเรซิน แท่นพิมพ์ และระบบจ่ายเรซิน

 

เริ่มต้นการใช้งาน

ปลดล็อกชุด Light Processing Unit (LPU)

ข้อสังเกต:

ปลดตัวล็อกออกก่อนที่จะต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องพิมพ์

ตัวล็อกมีลักษณะเป็นเดือยกั้นอยู่ในเครื่อง ทำหน้าที่ยึด Light Processing Unit (LPU) ให้นิ่งขณะขนส่ง ในการปลดล็อกให้ทำดังนี้:

 1. มองหาเดือยเหล็ก (A) ที่อยู่ติดกับชุด LPU

 2. คลายเกลียว (B) และนำทั้งหมดออกจากตัวเครื่อง

 3. เก็บสกรูหางปลาและเดือยเหล็กไว้กับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ อย่าทำหาย เมื่อจะมีการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์จะต้องนำกลับไปยึด LPU เพื่อความปลอดภัย

เปิดเครื่อง

วางเครื่องพิมพ์ลงบนพื้นที่เรียบได้ระดับ ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่ช่องเสียบด้านหลังเครื่อง

ติดตั้ง

ทำตามคำแนะนำแต่ละขั้นตอนที่แสดงอยู่บนหน้าจอสัมผัสจนจบ:

 1. Level your printer.- ปรับระดับเครื่องพิมพ์
 2. Set up a network connection.- เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
 3. Insert consumables: the resin cartridge, resin tank, and build platform.- ใส่วัสดุพิมพ์ ขวดเรซิน ถาดเรซิน และแท่นพิมพ์

การใส่ถาดเรซินเข้าในเครื่อง

คำเตือน:

เรซินอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง และอาจมีอาการแพ้ตามมา ให้สวมใส่ถุงมือทุกครั้งเมื่อต้องทำงานกับเรซิน หรือพื้นผิวที่มีเรซินเกาะอยู่ หากสัมผัสให้ล้างด้วยน้ำและสบู่มากๆ

ถาดเรซินทำหน้าที่รองรับเรซินที่ไหลออกจากขวดเรซิน แสงเลเซอร์จะส่องผ่านก้นถาดทำให้เรซินแข็งตัวติดกับแท่นพิมพ์ ในการใส่ถาดเรซิน:

 1. ยกฝาครอบเครื่องขึ้น แล้วแกะถาดเรซินออกจากกล่อง 
 2. วางถาดเรซินให้พอดีกับขอบด้านซ้าย และขวาของช่องใส่ถาด ด้านหน้าและด้านหลังของถาดควรจะลอยอยู่บรงรางรับถาด และจุดที่รองรับเรซินควรจะพอดีกับช่องข้างๆ แกน Z ที่เรซินจะไหลลงมาใส่ถาด ถาดเรซินจะยังไม่ถูกล็อกเข้ากับเครื่อง ณ ขณะนี้ แต่ควรจะวางได้เป็นแนวราบ และได้ระดับ

 1. จับขอบถาดทั้งสองด้าน ค่อยๆ ดันเข้าไปข้างหน้าจนมันล็อกและแนบกับตัวเครื่อง ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากๆ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบถาดเรซินจนกว่ามันจะถูกดันจนเข้าที่แล้ว 
  • หากเปิดเครื่องแล้วจะมีข้อความแจ้งบนหน้าจอสัมผัส พร้อมกับมีเสียงเตือน เมื่อเครื่องพิมพ์รับรู้ว่าใส่ถาดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

ใส่ใบปาด (mixer)

ถาดเรซินแตต่ละถาดจะมีใบปาดมาให้ด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ให้มีความสม่ำเสมอ โดยการปาดก้นถาดให้สะอาด และช่วยให้เรซินในถาดหมุนเวียน ขอบด้านบนและด้านล่างของใบปาดจะทำความสะอาดก้นถาด และผิวแท่นพิมพ์ ในการใส่ใบปาด:

 1. หันด้านที่มีก้านยื่นออกมาขึ้นด้านบน และดันไปทางด้านซ้ายของถาดพิมพ์ ด้านที่มีแม่เหล็กจะต้องหันลงเข้าหาก้นถาด
 2. เลื่อนใบปาดไปทางซ้ายเข้าไปในช่องจนสุด จนก้านที่ยื่นออกมาล็อกเข้ากับถาด

การติดตั้งแท่นพิมพ์

แท่นพิมพ์เป็นพื้นผิวที่ชิ้นงานจะยึดเกาะในระหว่างการพิมพ์ ในการติดตั้งแท่นพิมพ์:

 1. ยกก้านยึดแท่นพิมพ์ขึ้น
 2. ตั้งรูที่แท่นพิมพ์ให้ตรงกับแกน แล้วดันให้เข้าที่
 3. ล็อกแท่นพิมพ์โดยกดก้านยึดลง

การเตรียมขวดเรซิน

ขวดเรซินจะเก็บเรซิน แล้วจ่ายลงมายังถาดเรซิน ในการติดตั้งขวดเรซิน:

 1. เขย่าขวดเรซินเพื่อให้แน่ใจว่าเรซินในขวดผสมกันได้ดี
  • เขย่าขวดเรซินเป็นประจำทุก ๆ สองสัปดาห์ เพื่อให้เรซินเข้ากันได้ดีอยู่ตลอดเวลา เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
 1. แกะฝาปิดช่องจ่ายเรซินที่อยู่ด้านใต้ขวดออก
  • เก็บรักษาฝาปิดนี้ และปิดช่องจ่ายเรซินไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

ข้อสังเกต:

ห้ามแกะวาล์วยางสีดำที่ใต้ขวดออกมา วาล์วตัวนี้จะควบคุมการไหลของเรซินลงในถาด หากแกะออกจะทำให้เรซินไหลไม่หยุด และล้นเครื่องได้ และอาจทำความเสียหายอย่างรุนแรงกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะไม่อยู่ในการรับประกัน

การติดตั้งขวดเรซิน

 1. วางขวดให้ตรงกับช่องรับด้านบนของเครื่องพิมพ์
 2. สอดขวดเรซินเข้าไปในช่องจนสุด 
  • หากเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ มันจะแสดงข้อความจนจอสัมผัส และมีเสียงเตือนเมื่อเครื่องพิมพ์รับรู้ว่ามีขวดเรซินติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และจะมีไฟแสดงอยู่ด้านบนของเครื่องพิมพ์

 1. กดปุ่มเปิดช่องระบายอากาศก่อนเริ่มพิมพ์ เพื่อให้เรซินสามารถไหลลงไปยังยังถาดเรซินได้อย่างถูกต้อง

เคล็ดลับ:

ต้องแน่ใจว่าชนิดของเรซินในขวด ตรงกับชนิดของถาดเรซินที่ติดตั้งไว้

เริ่มทำการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B

ตอนนี้เครื่องพิมพ์ของคุณก็พร้อมจะเริ่มพิมพ์งานแล้ว: