การพิมพ์โมของส้นรองเท้าแฟชั่นก่อนนำไปผลิตจริงด้วย 3D Printer Form3L

การพิมพ์โมของส้นรองเท้าแฟชั่นก่อนนำไปผลิตจริงด้วย 3D Printer Form3L

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแฟชั่นและการพิมพ์ 3 มิติร่วมมือกัน?
มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่แฟชั่นที่เห็นบนรันเวย์และผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์และเครื่องประดับไปจนถึงรองเท้า ที่เห็นในร้านค้าได้รับการสร้างต้นแบบโดยใช้เครื่องพิมพ์ Formlabs 3D
ที่หลายบริษัทเลือกใช้และให้ความสำคัญ

การวางโมเดลก่อนพิมพ์ ในโปรแกรม Preform และ พิมพ์โดยใช้เครื่อง Form3L

การออกแบบ และดีไซน์ในการผลิตต้นแบบรองเท้าแฟชั่น
การใช้ Work Flow ในการทำกลไก ในพื้นรองเท้านั้น ต้องใช้เทคนิคและการออกแบบที่ดี และการออกแบบที่ดีก็ต้องขึ้นกับเครื่องที่ผลิตที่ดี
จึงเลือกให้ Form3L เนื่องจากForm3L เป็นเครื่องพิมพ์3มิติที่มี Low Force Stereolithography (LFS)ที่ช่วยให้การพิมพ์นั้นได้งานมากที่สุด
โดยที่ทุกการพิมพ์ไม่ต้องกังวลว่า การพิมพ์นั้นจะไม่สำเร็จ และวัสดุที่ใช้คือ Tough 1500 Resin เนื่องจากวัสดุเรซิ่นนี้ เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง
สามารถนำไปทำโม สำหรับการพิมพ์พื้นรองเท้าต่อไปได้

ต้นแบบที่เสร็จเรียบร้อย สามารถนำไปเพื่อผลิตต่อ
มีการประกอบเพื่อทดสอบการพิมพ์ ก่อนจะนำไปใช้งานจริง

ส่วนมากโม ที่ทำการสั่งซื้อมานั้นจะมีเวลาการจัดส่งที่นาน และมีราคาที่สูง พร้อมกับบางครั้งโมที่ส่งมานั้น ไม่สามารถใช้ได้จริง ทำให้บางครั้งส้นพื้นรองเท้าที่ได้ออกมานั้น บิดเบี้ยม สเกลเพี้ยน
หรือมีช่องว่างในความห่างที่มาก จึงทำให้การผลิตทั้งล๊อตนั้นต้องสูญเสียไป ซึ่งหากมี เครื่องพิมพ์3มิติแล้ว สามารถทำโมผลิตขึ้นมากี่ครั้งก็ได้ และสามารถนำไปเทียบก่อนการพิมพ์จริงได้อีกด้วย
จึงทำให้ประหยัดเวลา ในการรอโม

หลังจากการพิมพ์เสร็จแล้ว และนำไปผลิตจริง

จะเห็นได้ว่า การทำต้นแบบของโมที่ทำจาก3D Printer นั้นทำง่าย และประหยัดต้นทุน ในการผลิต จึงทำให้หลายธุรกิจนิยมใช้ 3D Printer
เข้ามาช่วยเกี่ยวกับธุรกิจของเราเอง

ภาพผลงานพิมพ์ Form3L ที่เกี่ยวข้องกับบทความ

การพิมพ์ Proto type รองเท้าของบริษัทผู้ผลิตแห่งนึง
การพิมพ์แบบเต็มฐานของเครื่อง Form3L โดยไม่มีซัพพอร์ท