fbpx

ลูกค้า: Sinox International

ลูกค้า: Sinox International

ขอขอบคุณ บริษัท ซีน๊อคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2 เครื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ

3D Printer : Flashforge Guider II

Sinox-Int_300x ส่งGuider2 02.10.17_171003_0002 ส่งGuider2 02.10.17_171003_0003 ส่งGuider2 02.10.17_171003_0001