ลูกค้า: Sinox International

ลูกค้า: Sinox International

ขอขอบคุณ บริษัท ซีน๊อคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2 เครื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ

3D Printer : Flashforge Guider II

Sinox-Int_300x

ส่งมอบเครื่อง พร้อมติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย
ส่งGuider2 02.10.17_171003_0003
ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสินค้าของพวกเรา Print3DD ขอบคุณครับ

ส่งGuider2 02.10.17_171003_0001

ทาง Print3Dd ต้องขอขอบคุณ ที่สนับสนุนและไว้ใจบริการของเรา ขอบคุณครับ