fbpx

ลูกค้า: โรงพยาบาลศิริราช

ลูกค้า: โรงพยาบาลศิริราช

ขอขอบคุณ หน่วยหุ่นจำลองทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max660 ไปช่วยในการผลิตหุ่นจำลองต่าง ๆ

3D Printer : Fullscale Max660

Logo

รพ. ศิริราช Max660_180320_0015 รพ. ศิริราช Max660_180320_0017 รพ. ศิริราช Max660_180320_0004 รพ. ศิริราช Max660_180320_0018 รพ. ศิริราช Max660_180320_0001