fbpx

SpryBuild พัฒนาเครื่อง DLP 3D Printer ที่เร็วที่สุดในโลก โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ CPWC

SpryBuild พัฒนาเครื่อง DLP 3D Printer ที่เร็วที่สุดในโลก โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ CPWC

          สุดยอดเทคโนโลยีแบบใหม่ของเครื่องพิมพ์ 3D Printer แบบ DLP จากประเทศ Ukraine ที่เป็นการพัฒนาขึ้นมาเองของทาง SpryBuild ที่เรียกเทคโนโลยีใหม่นี้ว่า CPWC (Continuous Production with Wavefront Converting) และได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะเป็นเครื่องพิมพ์ 3D Printer แบบ DLP ที่มีเทคโนโลยีในการขึ้นรูปชิ้นงานได้เร็วที่สุดในโลกเลยทีเดียว

sprybuild1

sprybuild2

          ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ของทาง SpryBuild เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์แบบ DLP 3D Printer โดยที่การทำงานเป็นการฉายแสงจากจอโปรเจคเตอร์ ที่มีการควบคุมความเข้มของแสงในแต่ละจุด รูปแบบที่ฉากออกมาคล้ายกับรูปคลื่นที่มีความสูงต่ำแบบคลื่นไซน์นั้นเอง ซึ่งจะทำให้เรซิ่นแข็งตัวในระดับที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจะทำให้เรซิ่นที่แข็งตัวแล้ว สามารถอยู่ติดกับถาดที่แสงผ่านได้ดี และทำให้แรงดึงระหว่างชิ้นงานกับฐานลดน้อยลง เจ้าเครื่อง SpryBuild 3D Printer สามารถพิมพ์งานได้ควมเร็วสูงสุดถึง 10 มิลลิเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียว

sprybuild4

sprybuild5

sprybuild6

         จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D แบบ CPWC สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นแบบแม่พิมพ์ เฟืองเกียร์ ชิ้นงานประกอบด้านฮาร์ดแวร์ ชิ้นงานตกแต่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้เทคโนโลยีต้นแบบอันนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ได้อีกด้วย เช่น เส้นใย และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งในอนาคตทาง SpryBuild อาจจะนำเทคโนโลยนี้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ที่ต้องการความะเอียด ความสับซ้อน หรือต้องการจะพิมพ์ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากกว่าปกติทั่วไป

ที่มา : http://www.3ders.org/