ลูกค้า: พี่สุขประเสริฐ

ลูกค้า: พี่สุขประเสริฐ

ขอขอบคุณ พี่สุขประเสริฐ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ และเครื่องสแกนสามมิติ ไปใช้ในการพัฒนาสินค้า

เครื่องพิมพ์สามมิติ: Flashforge Guider 2

เครื่องสแกนสามมิติ: Einscan SE

ส่งงานเครื่องสแกน SE_170919_0005 ส่งงานเครื่องสแกน SE_170919_0001 ส่งงานเครื่องสแกน SE_170919_0002