ขอขอบคุณ บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max660 ไปช่วยในการผลิต และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีก

3D Printer : Fullscale Max660

logo S__8036433

S__8036432

Tagged with →  
Share →