ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ Print3Dd ภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งในงานราชพิธี

ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ Print3Dd ภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งในงานราชพิธี

เรา Print3Dd มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนหนึ่ง (ส่วนเล็กๆ) ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก King Rama X Coronation ในส่วนการแปรตัวอักษรเทอดพระเกียรติ โดยเครื่องพิมพ์ 3มิติ ของเราเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องผลิต สร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้นมา จากการแปรอักษรด้วยอากาศยานโดรน 300 ตัว ชิ้นส่วนบางส่วนถูกออกแบบและพิมพ์ด้วยระบบพิมพ์ 3มิติ

Credit : ปตท จำกัดมหาชน, บจ. เอไอ แอนด์ โรโบติกส์เวนเจอร์ส
Tag : FF Creator Pro / FF Guider2s

ทั้งนี้ก่อนหน้า เราก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี >>งานราชพิธี ร.9 กับเครื่อง 3D Printer 3D Scanner<<

 

credit ภาพนิ่งและเคลื่อนไหวจาก : manager online, Thai PBS

ลูกค้า: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลูกค้า: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา

3D Printer : Flashforge Creator Pro

ลูกค้า: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ จุฬาฯ

ลูกค้า: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ จุฬาฯ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ จุฬาฯ

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro และ Flashforge Adventurer 3 ไปใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Printer :Flashforge Creator Pro

3D Printer : Flashforge Adventurer 3

ลูกค้า: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ลูกค้า: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอขอบคุณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Printer :Flashforge Creator Pro

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอขอบคุณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการสอนนักศึกษา

3D Printer :Flashforge Creator Pro

ลูกค้า: S.C.GLAZING CO.,LTD.

ลูกค้า: S.C.GLAZING CO.,LTD.

ขอขอบคุณ S.C.GLAZING CO.,LTD.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการพัฒนาสินค้ากรอบวงกบประตูหน้าต่างให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge Creator Pro

ลูกค้า: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลูกค้า: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge Creator Pro

ลูกค้า: บริษัท ไทย ดิพ โค๊ท โปรดักส์ จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ไทย ดิพ โค๊ท โปรดักส์ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ไทย ดิพ โค๊ท โปรดักส์ จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge Creator Pro

ลูกค้า: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลูกค้า: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการสอนนักเรียน นักศึกษา

3D Printer :Flashforge Creator Pro