FIBO สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กับ Metal 3D Printer #เครื่องแรกในประเทศไทย | Interview

FIBO สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กับ Metal 3D Printer #เครื่องแรกในประเทศไทย | Interview

พวกเรา 3DD ได้มีโอกาสพิเศษเข้าสัมภาษณ์ อ. วุฒิชัย วิศาลคุณา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เกี่ยวกับ Metal 3D Printer ที่ทาง FIBO ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเครื่องเดียวและเครื่องแรกในประเทศไทย ที่เป็นการพิมพ์ 3มิติ เนื้อเหล็กจริงๆ มีชื่อรุ่นว่า EP-M150 Direct Metal Printer เครื่องพิมพ์โลหะ 3มิติ

เราจะเริ่มต้นโดยทำการรู้จักเกี่ยวกับ FIBO KMUTT คืออะไร

FIBO ย่อมาจาก Institute of Field Robotics หรือ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นสถาบันระดับคณะแห่งแรกในไทยที่เปิดสอนและให้ปริญญาครบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทุกหลักสูตรเน้นหลัก Outcome-based Education ที่บัณฑิตสามารถใช้สมรรถนะที่เรียนในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์

รูปภาพ Virtual ของตึก FIBO ใน Metaverse

KMUTT ย่อมาจากKing Mongkut’s University of Technology Thonburi หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือนิยมเรียกโดยทั่วไปว่า บางมด (Bangmod) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับเลือกจากรัฐบาลให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University) รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานะจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ แห่งแรกของประเทศไทย


FIBO สถาบันนี้ทำเกี่ยวกับอะไร
สิ่งที่ FIBO ทำอยู่เป็นหลักเพื่อพัฒนานักศึกษา คือ

1 พัฒนาด้านการเรียน การสอน โดยมีหลักสูตรตั้งแต่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับผู้สนใจศึกษาทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยไม่ได้มีเพียงแต่การศึกษาเพียงหุ่นยนต์เท่านั้น ยังรวมถึงวิทยาการในด้าน AI เรียกได้ว่าครบถ้วนในด้านวิทยาการ
2 การวิจัยและพัฒนาเชิงลึก ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่จะให้ศึกษาพร้อมไปกับการทำวิจัย โดยได้ลงมือปฏิบัติจริง
3 การให้บริการวิชาการ โดยการรับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม หรือรัฐบาล เพื่อนำมาทำเป็นโปรเจค พัฒนาให้ตอบโจทย์ เรียกได้ว่า หากทางภาคอุตสาหกรรมมีไอเดียอยากทำอะไร สามารถร่วมงานกับทาง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ช่วยพัฒนา รวมถึงทางนักศึกษาก็ได้ปฏิบัติงานจริง


FIBO เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม

อ. วุฒิชัย วิศาลคุณา กล่าวว่า แต่ละสาขาวิชา มีความเก่งในศาสตร์ที่แตกต่างกัน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) จะเก่งและเป็นผู้นำทางด้านหุ่นยนต์ โดยเป็นการรวมหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นที่แรก ที่เปิดการเรียนการศึกษาด้าน หุ่นยนต์ ในประเทศไทย โดยผู้ก่อตั้งคือ รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา FIBO โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ก่อตั้งมาแล้ว 28 ปีตั้งแต่ 1995 เรียกได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่แรกและเก่าแก่ที่สุดในด้านหุ่นยนต์ รวมถึงได้พัฒนา และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

เป้าหมายในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

หุ่นยนต์น้อง NAMO จาก KMUTT FIBO

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มีเป้าหมายจะไปสู่อินเตอร์ โดยทั้งการเรียนการสอน วิชาการ รวมถึงการวิจัย โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานถึงต่างประเทศ หรือนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาที่ FIBO และในด้านการวิจัย การให้บริการวิชาการ ก็มีความร่วมมือกับ WD หรือ western digital ที่ทำเกี่ยวกับ Hard Drive ซึ่งต้องผ่านตาหลายๆคนอย่างแน่นอน รวมถึง Rockwell  Automation และพาร์ทเนอร์อีกมากมาย นอกจากการเผยแพร่ความรู้แล้วยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ทั้งในองค์ความรู้และการเป็นผู้นำเทคโนโลยี

Western Digital อีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่สำคัญสำหรับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
Rockwell Automotive บริษัทชั้นนำที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

จุดประสงค์ที่ใช้ Metal 3D Printer

เมื่อก่อนทาง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ได้ใช้เครื่องพิมพ์ 3มิติ มาก่อนแล้วโดยเป็น 3D Printer ระบบ FDM ในรูปแบบเส้นพลาสติกที่จะทำการละลายเส้นพลาสติกแล้วฉีดขึ้นรูป 3มิติ ที่ละชั้นซึ่งสามารถนำมาใช้งานในการขึ้นต้นแบบ ออกแบบเบื้องต้นได้ แต่ในงานที่ต้องการใช้การทดสอบความแข็งแรง ความคงทน หรือสามารถนำมาใช้จริงๆ เป็นไปได้ยาก เนื่องจากต่อให้เป็นเส้นพลาสติก คอมโพสิต ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก็ยังขาดความคงทน ในระยะยาว

จึงทำให้ตัดสินใจใช้ Metal 3D Printer หรือ EP-M150 Direct Metal Printer เครื่องพิมพ์โลหะ 3มิติ เพื่อให้ตอบโจทย์ ด้านการทำงานในการสมมุติฐาน การใช้งานจริง หากถามว่าสิ่งของบางอย่างสามารถสั่งผลิตหรือสั่งได้ไหม สามารถสั่งได้เช่นกัน แต่บางชิ้นส่วนของหุ่นยนต์นั้น ซับซ้อนมากกว่านั้น จึงทำให้การใช้ EP-M150 Direct Metal Printer เครื่องพิมพ์โลหะ 3มิติ เป็นทางเลือกที่ดี และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด เพราะการใช้วัสดุได้หลากหลายอย่างเช่น ✅ Titanium ✅ Stainless ✅ Aluminium และนอกจากนี้ยังมีทั้งความเร็วในการใช้งาน เนื่องจากการสั่งผลิตหรือนำเข้าจะใช้เวลาเป็นเดือนๆในการทำงาน ทำให้ Metal 3D Printer ตอบโจทย์การทำงานได้มากที่สุดนั่นเอง และในด้านของการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็ต้องการเผยแพร่ ถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ได้ศึกษาการทำงาน รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่อยู่นอกตำราเรียน

Spine กระดูกสันหลังเทียมจาก Metal 3D Printer
Spine กระดูกสันหลังเทียมจาก Metal 3D Printer
ฟันเทียม ฟันเหล็กสำหรับทางการแพทย์

Metal 3D Print กับการศึกษา

อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่า Metal 3D Printer นอกจากนำมาพิมพ์ สำหรับส่วนประกอบอะไหล่ของหุ่นยนต์แล้ว ยังนำมาเข้าร่วมกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานหรือความต้องเพียงแค่ทาง FIBO เท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์ทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหลายๆคณะ อย่างเช่นการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความซับซ้อนสูง หรือหายากในท้องตลาด รวมถึงอีกหลายๆคณะที่กำลังทำงานร่วมกัน และในตอนนี้ทาง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) เองก็เริ่มทำการศึกษาการใช้งานเครื่อง EP-M150 Direct Metal Printer เครื่องพิมพ์โลหะ 3มิติ โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการทำเหรียญตราของทาง คณะ เรียกว่าเหรียญ FIBO รุ่นแรกเลยก็ว่าได้ที่ทำมาจาก Stainless Steal 316L

เหรียญตรา FIBO รุ่นที่1 Metal 3D Printer

FIBO อยากฝากบอกอะไรกับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ

ในตอนนี้ ทาง FIBO เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรปกติ และแน่นอนว่าเมื่อจบไปแล้วจะเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมแน่นอน เพราะเรามีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร และหากใครกำลังลังเล สามารถเข้ามาดูสิ่งต่างๆของทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ได้ในช่องทาง Facebook ตามลิ้งค์ที่อยู่นี้ หรือพิมพ์ในช่องค้นหาได้เลย FIBOKMUTT ภายในนั้นจะมีข่าวสารต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมเช่น FIBO Camp หรือการทดลองเรียนการทำหุ่นยนต์ก่อนที่จะเข้าเรียนจริง รวมถึงยังมีทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนดี ‘เรียนดี มีทุน’ ที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงการศึกษาได้ง่าย เพียงแค่ตั้งใจ หากสนใจสมัครเข้าศึกษา fibo.kmutt.ac.th หรือ โทร.024709715

หากสนใจสมัครเข้าศึกษา fibo.kmutt.ac.th หรือ โทร.024709715