มหาวิทยาลัยของประเทศไต้หวันผลิตกระดูกเทียมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

มหาวิทยาลัยของประเทศไต้หวันผลิตกระดูกเทียมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Pingtung ตั้งอยู่ที่เมืองไทเปประเทศไต้หวัน คณะสัตวแพทย์ได้สร้างกระดูกเทียมให้กับสุนัขจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ  ในสมัยก่อนนั้นการสร้างกระดูกเทียมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะด้วยเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัยและมีค่าใช้จ่ายสูง วิธีนี้จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก

taiwanese-university-3dprinted-animal-prosthetics4

แต่ในปัจจุบันสามาถสร้างกระดูกเทียมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้แล้ว โดยใช้วิธี CT Scan และนำข้อมูลที่ได้ไปเข้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อทำการพิมพ์กระดูกเทียม เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ใช้สร้างกระดูกเทียมเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยในด้านวิจัยทางการแพทย์และจำลองการผ่าตัดได้อีกด้วย

taiwanese-university-3dprinted-animal-prosthetics-1

taiwanese-university-3dprinted-animal-prosthetics3

เมื่อไม่นานมานี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  Pingtung ได้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกเทียมให้กับสุนัขที่ประสบอุบัติเหตุ  การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีและอีกไม่นานสุนัขจะสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง ตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่น,สหรัฐอเมริกาและยุโรปได้พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติให้สามารถพิมพ์โลหะหรือวัสดุผสมโลหะได้แล้วและกำลังรอการอนุมัติสิทธิบัตรเพื่อผลิตออกมาในอนาคต

taiwanese-university-3dprinted-animal-prosthetics2