ผ่ากบเป็นชิ้นส่วนจากเครื่องพิมพ์สามมิติ

MakerbotAcademyHeader

“เมเกอร์บอทอะคาเดมี” ตั้งใจจะนำการพิมพ์สามมิติมาใช้ในโรงเรียนทั่วโลก นี่ไม่ใช่เพียงแค่ไปตั้งเครื่องปริ๊นท์ MakerBot Replicator 2 Desktop 3D Printer (แบบเดียวกับ Flashforge Creator ที่เราขาย) ไว้ในห้องเรียนทุกห้องแต่พวกเรามุ่งมั่นจะจัดหาทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนระดับสากลแก่ครูและนักเรียน

FrogKitGIF_03s-1

อุปกรณ์กบแยกส่วนสามมิตินี้เป็นเครื่องมือสมบูรณ์แบบสำหรับการสอนนักเรียนชั้นประถมเกี่ยวกับกายวิภาคขั้นพื้นฐาน โดยไม่ต้องวุ่นวายกับไส้กบและฟอร์มาลีน โดยในชุดอุปกรณ์นี้จะประกอบไปด้วย ร่างพิมพ์ของกบแบบสามมิติ อวัยวะสามมิติหกชิ้นซึ่งสามารถประกอบกันได้อย่างพอดี คุณก็สามารถดาว์นโหลดชุดอุปกรณ์นี้ได้จาก Thingiverse และติดตามประสบการณ์การเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยๆกับ “เมเกอร์บอทอะคาเดมี”