AoralScan สแกนเนอร์ในช่องปาก ยืมใช้ฟรี 7วัน ลงทะเบียนเลย!

AoralScan สแกนเนอร์ในช่องปาก ยืมใช้ฟรี 7วัน ลงทะเบียนเลย!

เครื่องสแกนเนอร์ในช่องปากสำหรับทันตแพทย์ ใช้ในการทำฟันแบบดิจิทรอน Digital Dentistry รองรับการสแกนสี ต่อภาพอัตโนมัติ มีไฟสถานะแสดงการสแกน เปิดให้ยืมไปใช้งานฟรีๆ 7วัน เพียงลงทะเบียนแสดงตัวตนเข้ารับการยืมได้ที่ Form ด้านล่าง (สงวนสิทธิเฉพาะคุณหมอฟันเท่านั้น! โปรดอ่านเงื่อนไขการเช่ายืมให้ครบก่อนทำการลงทะเบียน)

AoralScan2 Intra-Oral Scan สแกนเนอร์ในช่องปาก ออกแบบมาให้เหมาะกันสรีระปากและการทำงาน Ergonomic ค่าบริการเช่ายืม 150,000บ. (ยืมอุปกรณ์ 7วัน)
AoralScan3 Intra-Oral Scan สแกนเนอร์ในช่องปาก อัพเกรดใหม่ให้มีน้ำหนักเบาเพียง 240g และสแกนได้กว้างขึ้นกว่า OralScan2 ถึง 58% ลึกถึง22mm และหัวสแกน Tip สามารถเปลี่ยนได้ถึง 2 Size ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ค่าบริการเช่ายืม 150,000บ. (ยืมอุปกรณ์ 7วัน)

*เงื่อนไขการยืมสินค้า Intra Oral Scan*
 • 1ท่าน / 1สิทธิ์ / 1เครื่อง ไม่สามารถใช้ครั้งเดียวยืมทั้ง2รุ่นได้ (รุ่นที่ยืมจะขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นมีคนใช้บริการแล้วหรือยัง)
 • สำเนาบัตร ปชช. เซ็นสำเนาถูกต้องใช้เพื่อการยืมสินค้าเพื่อทดลองกับ บจ. นีโอเทค
 • ลงชื่อเซ็นกำกับให้เรียบร้อย
 • ทางบริษัทบริการให้ยืมฟรี โดยเป็นการยืมสินค้า แต่ค่าใช้จ่ายเงินมัดจำ 150,000 บาท
 • เงินมัดจำจะคืนให้ต่อเมื่อทาง บจ. นีโอเทค ตรวจสอบสินค้าแล้วว่าปกติและไม่มีปัญหาใดๆ
 • กรณียืมสินค้าลูกค้าจะต้องเข้ามารับสินค้าหน้าร้านและทำการฝึกอบรมก่อนการใช้งานจริงเท่านั้น(ไม่มีการจัดส่งโดย บจ. นีโอเทค หรือขนส่งเอกชน)
 • ทางบริษัทจะออกหนังสือการยืมสินค้าอย่างถูกต้องเซ็นกำกับทั้งผู้ให้ยืม และ ผู้ยืมสินค้า
 • ระยะเวลาในการยืมสินค้าคือ 7 วัน 6 คืนเวลายืม Check-in เวลา 8.00 – 12.00 น. ของวันแรก
 • ระยะเวลาการคืนสินค้า Check-out คืนสินค้าก่อน 12.00 น. ของวันที่ 7
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากมีข้อผิดพลาดทางบริษัทขอทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบ
 • ข้อมูลอื่นๆ โปรดสอบถาม Line OA @print3dd หรือโทร 096-140-0420098-448-4676