3D Scanner ใช้งานร่วมกับทันตแพทย์ สำหรับการผ่าตัดฝังรากเทียม

3D Scanner ใช้งานร่วมกับทันตแพทย์ สำหรับการผ่าตัดฝังรากเทียม

การผ่าตัดฝังรากเทียมเป็นการรักษาเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่เสียไปด้วยรากฟันเทียมโลหะ โดยมีรูปร่างคล้ายสกรู เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาสามารถทดแทนฟันที่ขาดหายได้อย่างใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเพิ่มเทคโนโลยีการใช้ 3D Scanner Dental เข้ามาร่วมการทำงานด้วย การพัฒนาด้าน เทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกรากฟันเทียมและเทคนิคใหม่ๆ ช่วยให้ การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที และการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันสามารถทำได้ด้วยระยะเวลาในการรักษาที่สั้นลง โดยเฉพาะขั้นตอนการพิมพ์ปาก(Impression) ซึ่งทั่วไปจะใช้เวลาส่งเพื่อรอแลปเพื่อทำตัวครอบสะพานฟัน 7-10วันหรือนานกว่านั้น แต่ในปัจจุบันหลายๆคลินิกก็มี Aoralscan 3 ที่เป็น รูปแบบ Intra-Oral Scan สแกนเนอร์ในช่องปาก และสามารถใช้คู่กับงาน

Read more

เทคนิคสแกนในช่องปากด้วย Aoral Scan3

เทคนิคสแกนในช่องปากด้วย Aoral Scan3

เมื่อไม่นานมานี้ Shining 3D ได้ทำการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อว่า Aoral Scan3 เป็นสแกนเนอร์ในรูปแบบ Intra-Oral Scan หรืออย่างที่รู้จักกันว่า สแกนเนอร์ในช่องปาก ที่มีการอัพเกรดขึ้นมาในหลายๆด้าน ทั้งความเรียว ของปลายหัวสแกน และความเร็วในการสแกน ที่เร็วจนน่าทึ่งมากๆ และวันนี้เราได้นำเทคการสแกนมารับชม โดยทำการจำลองการสแกนภายในช่องปาก New!!!  Aoral Scan3 เครื่องสแกนเนอร์ในช่องปากสำหรับทันตแพทย์ ใช้ในการทำฟันแบบดิจิทรอน Digital Dentistry รองรับการสแกนสี ต่อภาพอัตโนมัติ มีไฟสถานะแสดงการสแกน

Read more