การออกแบบกล่องใส่บอร์ดทดลอง Arduino UNO R3. Part 1 การวัดขนาดและการออกแบบ 2D

การออกแบบกล่องใส่บอร์ดทดลอง Arduino UNO R3. Part 1 การวัดขนาดและการออกแบบ 2D

บทความนี้จะขอนำเสนอการออกแบบกล่องใส่บอร์ดทดลอง Arduino UNO ที่นิยมกันมากในเหล่านักชอบประดิษฐ์ ชอบทดลอง และชอบการออกแบบวงจรคอนโทรลเลอร์ต่างๆ โดยมีทั้ง นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป งานที่นำไปใช้งานนั้นก็สามารถแบ่งเป็นได้หลายด้าน เช่น ทางด้านการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ด้านทดลองการแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการออกแบบนี้ภายในตัวกล่องบอร์ดทดลองนั้น จะประกอบไปด้วยช่องใส่ Arduino UNO Breadboard (บอร์ดทดลองวงจร) และช่องเก็บสายไฟ รวมถึงโมดูลเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้ด้วย เพื่อต้องการให้ผู้ที่ใช้บอร์ดทดลองคอนโทรลเลอร์นั้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งยังมีความสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการจัดเก็บ การพกพา และการนำไปใช้งานทดลองต่างๆ
ใน Part ที่ 1 จะเป็นการวัดขนาดของบอร์ด Arduino UNO และ Breadboard เพื่อนำขนาดไปใช้ในการออกแบบชิ้นงาน โดยเครื่องมือในการวัดขนาดที่นำมาใช้งานนั้นมี ไม้บรรทัด และเวอร์เนีย โดยภาพที่ 1-11 จะเป็นขั้นตอนการวัดขนาดของชิ้นงานที่นำมาใช้ในการออกแบบ ต่อไปนี้เป็นการวัดขนาดของบอร์ด Arduino UNO R3 ตามภาพที่ 1-5
1

ภาพที่ 1

2

ภาพที่ 2

 

3

ภาพที่ 3

 

4

ภาพที่ 4

 

5

ภาพที่ 5

          ต่อไปเป็นการวัดขนาดของ Breadboard (บอร์ดทดลองวงจรไฟฟ้า) เป็นบอร์ดทดลองที่ใช้ในการต่อวงจรเพื่อทดลองการทำงานของวงจรที่ไดทำการออกแบบไว้ ก่อนนำไปออกแบบในโปรแกรมการออกแบบวงจรทางไฟฟ้าต่อไป ดังภาพที่ 6-11

 

6

ภาพที่ 6

7

ภาพที่ 7

8

ภาพที่ 8

9

ภาพที่ 9

10

ภาพที่ 10

11

ภาพที่ 11

          จากนั้นเมื่อทำการวัดขนาดของชิ้นงานที่นำมาทำการออกแบบสเร็จแล้ว จะเป็นขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานจริงแบบ 2D ซึ่งสามารถเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบได้หลากหลายทั้ง วาดด้วยมือ โปรแกรมออกแบบ 2D ต่างๆ ส่วนทางเรานั้นได้ใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 ในการออกแบบชิ้นงานก่อนที่จะขึ้นงานแบบ 3D ในขั้นตอนต่อไป การออกแบบชิ้นงานจะเป็นดังภาพที่ 12

Project_ArduinoUNO_R3 Drawing v3

ภาพที่ 12

          ใน Part 1 จะขออธิบายเพียงแค่ขั้นตอนการวัดขนาดของชิ้นงานเท่านั้นนะครับ ส่วนในเรื่องของการออกแบบชิ้นงานแบบ 3D นั้นทางเราจะนำไปอธิบายใน Part 2 การออกแบบชิ้นงานโดยการขึ้นรูป 3D โดยใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 ท่านที่สนใจอย่าลืมติดตามในบทความต่อไปด้วยนะครับ