fbpx

ลูกค้า: บริษัท อาร์ทแคลด (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท อาร์ทแคลด (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท อาร์ทแคลด (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : FullScale Max300

21243x artclad_9299