ลูกค้า: โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ลูกค้า: โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ขอขอบคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Finder เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน

3D Printer : Flashforge Finder

Logo อัญสัมชัน_170616_0001 อัญสัมชัน_170616_0003 อัญสัมชัน_170616_0002