สร้างแผนผังเมืองในยุคกลางของเยอรมนี ด้วย 3D Printer SLA

สร้างแผนผังเมืองในยุคกลางของเยอรมนี ด้วย 3D Printer SLA

การสร้างเมืองโบราณแบบ 3 มิติตามแหล่งที่มาได้กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ (ศิลปะ) และสถาปนิก
ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อแสดงภาพเมืองเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้น และนำเสนอภาพจำลองในอดีตด้วยภาพสมมุติ

การฟื้นฟูเมืองทั้งสามเมืองในสองช่วงเวลาที่แตกต่างกันประกอบด้วยส่วนต่างๆ มากกว่า 650 ส่วน ซึ่งพิมพ์โดยใช้Formlabs White Resinโดยแต่ละส่วนมีขนาด 12×12 ซม

เมืองของ Worms, Speyer และMainz—เมืองที่เรียกว่าSchUM—เป็นหนึ่งในเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งการพัฒนามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะที่เป็นหนึ่งในชุมชนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในยุคกลางสูง เมืองเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นเสาหลักและศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรมของอำนาจจักรวรรดิ เพื่อให้เข้าใจโลกยุคกลางได้ดีขึ้น ผู้อำนวยการใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมของไรน์แลนด์-พาลาทิเนตภายใต้การนำของอดีตผู้อำนวยการทั่วไป คุณเมตซ์จึงตัดสินใจสร้างเวอร์ชัน 3 มิติของทั้งสามเมืองขึ้นใหม่โดยร่วมมือกับสถาบันสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ Hochschule Mainz – มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลที่ได้คือนิทรรศการที่ไม่ธรรมดาซึ่งจัดแสดงแบบจำลองเมืองขนาดใหญ่ 6 แห่งในปี ค.ศ. 800 และ 1250 โมเดลประกอบด้วยชิ้นส่วนมากกว่า 650 ชิ้น ซึ่งทั้งหมดสร้างด้วย Form2 และ Form3 เครื่องพิมพ์3มิติระบบ SLA 3D Printer ระบบเรซิ่น คืออะไร มีกี่ชนิด??

การประกอบพื้นที่จำรองของเมืองเป็นการประกอบแบบ ที่ละส่วนเป็นบล๊อกที่ละบล๊อก

เครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง ทำให้ง่ายต่อการทำโมเดลเมืองแบบนี้มากๆ
การตัดสินใจสำหรับการสร้างภาพข้อมูลทางกายภาพยังหมายความว่าต้องเลือกวิธีการพิมพ์ที่ถูกต้อง เนื่องจากความต้องการรายละเอียดและความแม่นยำของกลุ่ม การพิมพ์ SLA 3D จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
“เราเปรียบเทียบสิ่งนี้กับเทคโนโลยีต่างๆ และเราพบว่าเทคโนโลยี Formlabs นั้นดีกว่าสำหรับเรามาก เพราะรายละเอียดนั้นมองเห็นได้ชัดเจนกว่ามาก และความสวยงามก็เหมาะสมกับสิ่งต้องการ
และเรซิ่นหรือวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ครั้งนี้คือ Standard Resin Cartridge 1L สีขาว

เครื่อง Form2และ Form3 ที่ใช้สร้างโมเดลจำลองนี้
ขนาดและความมีมิติของโมเดล ดูสวยงามมากๆ

Workflowสำหรับการสร้างแบบจำลองมาตราส่วน
หลังจากที่นำชิ้นส่วนที่พิมพ์ 3 มิติออกจากเครื่องพิมพ์แล้ว ขั้นต่อไปนี้จะต้องใช้ความไวอย่างมากเนื่องจากจะมีผลกับการแข็งตัวของเรซิ่น